Home / / ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

มิถุนายน 28, 2022

9

รับรองภาคบังคับ (พระราชบัญญัติ)
ข้อบังคับบังคับให้รถยนต์ทุกคันจำต้องทำรับรองพระราชบัญญัติทุกปี เพื่อคุ้มครองป้องกันตัวคุณ คู่อาฆาต ผู้โดยสาร แล้วก็บุคคลภายนอก ที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ได้อย่างทันการ ซึ่งให้ความคุ้มครองป้องกันในลักษณะของเงินค่าปรับไหม แล้วก็ค่าดูแลพยาบาลตามที่ได้มีการกำหนด

ตารางความป้องกัน พรบ รถยนต์
ความปกป้อง
จำนวนเงินนิยามยอมสารภาพ
คุ้มครองป้องกันค่าปรับพื้นฐาน ได้รับเลยไม่คอยการยืนยันถูก/ไม่ถูก
– 
ค่าพยาบาล (ตามจริง) 30,000 บาท
– 
การตาย สูญเสียอวัยวะ หรือพิการทุพพลภาพถาวรทั้งหมด 35,000 บาท

คุ้มครองป้องกันค่าทำขวัญที่เกินกว่าค่าทำขวัญพื้นฐาน จะได้รับภายหลังพิสูจน์แล้วว่ามิได้เป็นคนที่จะต้องยอมรับผิดโดยชอบด้วยกฎหมาย
– 
ค่ารักษา (ตามจริง) 80,000 บาท
– 
การตาย หรือพิการทุพพลภาพถาวรทั้งมวล 500,000 บาท
– 
การสูญเสียอวัยวะ 200,000 – 500,000 บาท
– 
ค่าทำขวัญรายวัน (จ่ายตามปริมาณวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน)
200 
บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20วัน)

Recent

Most Viewed Post

Categories