Home / / ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ รายปี-รายเที่ยว

ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ รายปี-รายเที่ยว

สิงหาคม 22, 2022

6

ช่วยปรับให้คุณอุ่นใจในยามฉุกเฉิน เวลาทุกชั่วโมงขณะอยู่ต่างถิ่นนั้นมีค่าเยอะมากสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเหตุขัดข้องเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจที่คุณรับผิดชอบหรือตารางแผนท่องเที่ยวได้มาก รวมทั้งอาจเกิดเป็นค่ายังชีพเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น ซึ่งแผนการันตีเดินทางสำหรับทริปธุรกิจและท่องเที่ยวนี้สามารถช่วยคุ้มครองตอบแทนค่าทำขวัญในมากมายกรณี เช่น ไฟลท์ดีเลย์หรือกระเป๋าเดินทางเสียหาย แล้วก็กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนถึงจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงหมอด้วย ซึ่งคุณสามารถรับการรักษาแบบไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนถ้ารักษาที่โรงหมอในเครือข่ายของซิกข์น่า ซื้อประกันท่องเที่ยว

 

 

Recent

Most Viewed Post

Categories