Home / / พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) วิริยะประกันภัย

พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) วิริยะประกันภัย

กรกฎาคม 28, 2022

23

พระราชบัญญัติ รถยนต์ (รับรองภาคบังคับบากบั่นสัญญาประกันภัย
พรบ รถยนต์ หรือ ประกันรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)เป็นสัญญาประกันภัยตามพ.ร.บ.ปกป้องผู้ได้รับภัยจากรถยนต์ พุทธศักราช 2535 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ เดือนเมษายน 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมทั้งรถเครื่องทุกคัน ทุกจำพวกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก แล้วก็รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักร กระแสไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น จะต้องทำสัญญาประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ รถยนต์ นี้

เพราะเหตุไรถึงจำต้องทำ ต่อ พร บ รถ
เพื่อปกป้องตัวเรา คู่อาฆาต ผู้โดยสาร และก็บุคคลภายนอก ที่เผชิญอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ซึ่งให้ความคุ้มครองปกป้องในลักษณะของเงินค่าปรับ และก็ค่ารักษาพยาบาลตามที่ได้มีการกำหนด ไม่ว่าจะซื้อพรบ หรือ อยากต่อพรรถยนต์ ที่บากบั่นสัญญาประกันภัย พวกเรามีแผนในการความคุ้มครองปกป้องให้เลือกอย่างมีความเหมาะสมตามข้างล่างนี้

 

 

ตารางความป้องกัน
ความคุ้มครองป้องกัน
จำนวนเงินนิยามยอมสารภาพ
ปกป้องค่าทำขวัญพื้นฐาน ได้รับเลยไม่คอยการรับรองถูก/ไม่ถูก
– 
ค่าหมอ (ตามจริง) 30,000 บาท
– 
การตาย สูญเสียอวัยวะ หรือพิกลพิการทุพพลภาพถาวรทั้งหมด 35,000 บาท
ปกป้องค่าปรับที่เกินกว่าค่าปรับพื้นฐาน จะได้รับภายหลังจากพิสูจน์แล้วว่ามิได้เป็นคนที่จำเป็นต้องยอมรับผิดโดยชอบด้วยกฎหมาย
– 
ค่ารักษา (ตามจริง) 80,000 บาท
– 
การตาย หรือพิการถาวรทั้งหมด 500,000 บาท
– 
การสูญเสียอวัยวะ 200,000 – 500,000 บาท
– 
ค่าเสียหายรายวัน (จ่ายตามปริมาณวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน)
200 
บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20วัน)

 

 

*จำนวนเงินคุ้มครองปกป้องสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
*
วงเงินความยอมสารภาพ สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน ที่นั่งรวมคนขับขี่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
*
วงเงินความยอมรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน ที่นั่งรวมคนขับขี่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

Recent

Most Viewed Post

Categories