Home / / ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง

ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง

มิถุนายน 30, 2022

2

ViMUT WELLNESS ศูนย์ฟื้นฟูและก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสำหรับครอบครัวและก็คนวัยชรา ตรวจรักษาโรคทั่วๆไป เจาะเลือด ตรวจร่างกาย ฉีดยา ล้างแผลทำแผล กายภาพบำบัด น้ำบำบัดรักษา โดยกลุ่มหมอสาขาวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง

Recent

Most Viewed Post

Categories