Home / / โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Check up)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Check up)

สิงหาคม 29, 2022

4

ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแตกต่าง แนวทางในการเลือกซื้อแบบตรวจร่างกายเองบางทีอาจไม่ใช่คำตอบ
ศูนย์สุขภาพก็เลยมอบโปรแกรมการตรวจร่างกายส่วนบุคคลที่มีรายการตรวจพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมรายการตรวจเสริมเติมตามไลฟ์สไตล์แล้วก็สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
หรือสามารถรับคำขอคำแนะนำจากหมอก่อนที่จะตัดสินใจ
เพื่อทุ่นเวลาแล้วก็ทุ่นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็น โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Recent

Most Viewed Post

Categories